Mọi người có cho mình hỏi có plugin tạo nút share miễn phí cho Facebook và cả Messenger mà không bị lỗi không ạ. E thử cũng chục cái plugin rồi mà cái thì không có Messenger, còn cái nào có Messenger thì lại bị lỗi không share được.

Mọi người có cho mình hỏi có plugin tạo nút share miễn phí cho Facebook và cả Messenger mà không bị lỗi không ạ. E thử cũng chục cái plugin rồi mà cái thì không có Messenger, còn cái nào có Messenger thì lại bị lỗi không share được.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người có cho mình hỏi có plugin tạo nút share miễn phí cho Facebook và cả Messenger mà không bị lỗi không ạ. E thử cũng chục cái plugin rồi mà cái thì không có Messenger, còn cái nào có Messenger thì lại bị lỗi không share được.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/725131914854369/