Mọi người có ai có tools đăng bài tự động lên wordpress từ file import bên ngoài không, không phải plugin. ai có xin giá với ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người có ai có tools đăng bài tự động lên wordpress từ file import bên ngoài không, không phải plugin. ai có xin giá với ạ.
Nguồn: Redirecting...