Mọi người cho mình hỏi tên miền dài có 4 từ trở lên có ảnh hưởng SEO k, có tốt k? Thanks!

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi tên miền dài có 4 từ trở lên có ảnh hưởng SEO k, có tốt k?
Thanks!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Mọi người cho mình hỏi tên miền dài có 4 từ trở lên có ảnh hưởng SEO k, có tốt k