Mọi người cho mình hỏi Plugin nào quản lý thành viên mua hàng, khách hàng tiềm năng ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi Plugin nào quản lý thành viên mua hàng, khách hàng tiềm năng ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/769117283789165/