Mọi người cho mình hỏi mình muốn thay link youtube cho video ở trang chủ wordpress nhưng chỉ thấy nó có id với class mình tìm mãi ko thấy cách sửa ak, ai giúp mình với cảm ơn.

Mọi người cho mình hỏi mình muốn thay link youtube cho video ở trang chủ wordpress nhưng chỉ thấy nó có id với class mình tìm mãi ko thấy cách sửa ak, ai giúp mình với cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi mình muốn thay link youtube cho video ở trang chủ wordpress nhưng chỉ thấy nó có id với class mình tìm mãi ko thấy cách sửa ak, ai giúp mình với cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/715717195795841/