Mọi người cho mình hỏi. Mình có 1 thành viên để viết bài nhưng có plugin dùng để viết bài mà thành viên đó không sử dụng được làm sao để cho thành đó sử dụng được vậy nhỉ ănh em

Mọi người cho mình hỏi. Mình có 1 thành viên để viết bài nhưng có plugin dùng để viết bài mà thành viên đó không sử dụng được làm sao để cho thành đó sử dụng được vậy nhỉ ănh em
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi. Mình có 1 thành viên để viết bài nhưng có plugin dùng để viết bài mà thành viên đó không sử dụng được làm sao để cho thành đó sử dụng được vậy nhỉ ănh em
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/703428523691375/