Mọi người cho mình hỏi mình cài wordpress với flatsom trên localhost hay hosting đều bị lỗi không dùng được nút add media + lỗi ux building, đã thử bản mới bản cũ gì cũng không được, thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi mình cài wordpress với flatsom trên localhost hay hosting đều bị lỗi không dùng được nút add media + lỗi ux building, đã thử bản mới bản cũ gì cũng không được, thanks
Nguồn: Redirecting...