Mọi người cho mình hỏi làm sao có thể post bài hàng loạt or post nhanh trên wordpress được nhỉ. Mỗi lần tạo 1 bài post đến khổ 🤣🤣 Nhờ các cao nhân chỉ giáo

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi làm sao có thể post bài hàng loạt or post nhanh trên wordpress được nhỉ. Mỗi lần tạo 1 bài post đến khổ :rofl::rofl:
Nhờ các cao nhân chỉ giáo
Nguồn: Redirecting...