Mọi người cho mình hỏi là làm sao để chỉnh sửa trên giao diện mobile mà trên desstop ko thay đổi ko

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi là làm sao để chỉnh sửa trên giao diện mobile mà trên desstop ko thay đổi ko
Nguồn: Redirecting...