Mọi người cho mình hỏi có plugin nào khi mình xóa post nó tự động xóa những hình ảnh đi kèm với post đó như: Featured image, Images của ACF field không nhỉ? Mục đích để tiết kiệm dung lượng

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi có plugin nào khi mình xóa post nó tự động xóa những hình ảnh đi kèm với post đó như: Featured image, Images của ACF field không nhỉ?
Mục đích để tiết kiệm dung lượng
Nguồn: Redirecting...