Mọi người cho mình hỏi có plugin nào hiển thị dạng câu hỏi và trả lời như

Câu hỏi:
Mọi người cho mình hỏi có plugin nào hiển thị dạng câu hỏi và trả lời như:

  • Laptop bị mất nguồn (click vào nó mới show ra)

—> Lỗi nặng abcd giá …
----> Lỗi nhẹ abcd giá …

  • Laptop bị mất hình

—> Lỗi nặng abcd giá … (ẩn)
----> Lỗi nhẹ abcd giá … (ẩn)
Nguồn: Redirecting...