Mọi người cho mình hỏi có plugin nào để bài viết tự động đăng sau 24 tiếng nếu mình chưa duyệt ko ạ? mình cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi có plugin nào để bài viết tự động đăng sau 24 tiếng nếu mình chưa duyệt ko ạ? mình cảm ơn!
Nguồn: Redirecting...