Mọi người cho mình hỏi cách set breadcrumb đúng với danh mục sản phẩm chính . Vấn đề mình gặp là khi sản phẩm hiển thị trên web thì breadcrumb toàn hiển thị ưu tiên theo chữ cái . Trong trường hợp này nó là tập tô 😞 Cám ơn đã hỗ trợ mình ^^

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi cách set breadcrumb đúng với danh mục sản phẩm chính .
Vấn đề mình gặp là khi sản phẩm hiển thị trên web thì breadcrumb toàn hiển thị ưu tiên theo chữ cái . Trong trường hợp này nó là tập tô :disappointed:
Cám ơn đã hỗ trợ mình ^^
Nguồn: Redirecting...