Mọi người cho hỏi dùng Plugin kết nối google sheet với CTF 7 có cần cấu hình SMTP ko Tks all!

Mọi người cho hỏi dùng Plugin kết nối google sheet với CTF 7 có cần cấu hình SMTP ko Tks all!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho hỏi dùng Plugin kết nối google sheet với CTF 7 có cần cấu hình SMTP ko
Tks all!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/647477982619763/