Mọi người cho hỏi, ai biết chỉ giáo giúp mình nhá, cám ơn nhiều ạ 1.Plugin cho người dùng tự up video lên được 2.Trình player có sẵn chức năng gương lật (flip/rorate)

Mọi người cho hỏi, ai biết chỉ giáo giúp mình nhá, cám ơn nhiều ạ 1.Plugin cho người dùng tự up video lên được 2.Trình player có sẵn chức năng gương lật (flip/rorate)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho hỏi, ai biết chỉ giáo giúp mình nhá, cám ơn nhiều ạ
1.Plugin cho người dùng tự up video lên được
2.Trình player có sẵn chức năng gương lật (flip/rorate)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/814985249202368/