Mọi người cho em hỏi với em, em mua 1 lúc vài tên miền xong có trỏ về hosting. Có thao tác xong bây giờ tất cả tên miền em mua đều tự động trỏ về main domain. có cách nào khắc phục không ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi với em, em mua 1 lúc vài tên miền xong có trỏ về hosting. Có thao tác xong bây giờ tất cả tên miền em mua đều tự động trỏ về main domain. có cách nào khắc phục không ạ.
Nguồn: Redirecting...