Mọi người cho em hỏi với ạ Ngày mới mua web e dùng 1 theme. Nay đổi sang theme khác mà quên k lưu tên theme cũ Giờ làm cách nào để biết tên theme ngày đầu tiên dùng ko ạ ?

Mọi người cho em hỏi với ạ Ngày mới mua web e dùng 1 theme. Nay đổi sang theme khác mà quên k lưu tên theme cũ Giờ làm cách nào để biết tên theme ngày đầu tiên dùng ko ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi với ạ
Ngày mới mua web e dùng 1 theme. Nay đổi sang theme khác mà quên k lưu tên theme cũ
Giờ làm cách nào để biết tên theme ngày đầu tiên dùng ko ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/682811259086435/