Mọi người cho em hỏi với ạ. Em lỡ vào setting trong wordpress thay url. Nhưng url đó vẫn còn nằm trên 1 website khác và chưa trỏ về giờ e không vào được trang admin wordpress của em lại được nữa nó báo lỗi 404 Mọi người ai biết giúp em với ạ

Mọi người cho em hỏi với ạ. Em lỡ vào setting trong wordpress thay url. Nhưng url đó vẫn còn nằm trên 1 website khác và chưa trỏ về giờ e không vào được trang admin wordpress của em lại được nữa nó báo lỗi 404 Mọi người ai biết giúp em với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi với ạ.
Em lỡ vào setting trong wordpress thay url.
Nhưng url đó vẫn còn nằm trên 1 website khác và chưa trỏ về giờ e không vào được trang admin wordpress của em lại được nữa nó báo lỗi 404
Mọi người ai biết giúp em với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/784452465588980/