Mọi người cho em hỏi làm sao để chặn việc check website dùng theme hay plugin gì ạ Em thấy có mấy website chặn check plugin Cho em xin hướng dẫn hoặc từ khoá tìm hiểu với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi làm sao để chặn việc check website dùng theme hay plugin gì ạ
Em thấy có mấy website chặn check plugin
Cho em xin hướng dẫn hoặc từ khoá tìm hiểu với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/715708872463340/