Mọi người cho em hỏi là cách chọn trang chủ giữa 2 ngôn ngữ (vi & en, trong đó vi chọn là ngôn ngữ mặc định)? Em chọn trang chủ nhưng khi đổi ngôn ngữ nó cứ nhảy lung tung lắm ạ. Em dùng Plugins Polylang. Em cảm ơn ạ

Không thể chọn trang chủ giữa 2 ngôn ngữ

Có thể bạn thiết lập sai cấu hình trang, bạn vào mục Settings → Reading chọn lại loại Ngôn ngữ và Trang chủ mặc định