Mọi người cho em hỏi giải pháp nào cho việc không hiển thị được AFC gallery khi sử dụng plugin polylang ạ. ngoài sử dụng polylang pro - em đã thử tắt Media trong setting của polylang em xin cảm ơn #wpvnhelp #afc #polylang

Mọi người cho em hỏi giải pháp nào cho việc không hiển thị được AFC gallery khi sử dụng plugin polylang ạ. ngoài sử dụng polylang pro - em đã thử tắt Media trong setting của polylang em xin cảm ơn #wpvnhelp #afc #polylang
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi giải pháp nào cho việc không hiển thị được AFC gallery khi sử dụng plugin polylang ạ. ngoài sử dụng polylang pro

  • em đã thử tắt Media trong setting của polylang

em xin cảm ơn
#wpvnhelp #afc #polylang
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/709921956375365/