Mọi người cho e hỏi với. Em đang bị lỗi ở phần checkout của woo. Đến phần checkout cứ ấn place order là nó cứ load mãi ko thấy hiện ra order thành công. Em đang test payment cod. Thanks mọi người ạ.

Mọi người cho e hỏi với. Em đang bị lỗi ở phần checkout của woo. Đến phần checkout cứ ấn place order là nó cứ load mãi ko thấy hiện ra order thành công. Em đang test payment cod. Thanks mọi người ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho e hỏi với. Em đang bị lỗi ở phần checkout của woo. Đến phần checkout cứ ấn place order là nó cứ load mãi ko thấy hiện ra order thành công. Em đang test payment cod.
Thanks mọi người ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/704526473581580/