Mọi người cho e hỏi là quản lí thành viên thì nên dùng plugin nào tốt và trực quan ạ ! ( hạn chế chức năng mỗi thanh viên và đăng kí thành viên bằng g mail ạ )

Mọi người cho e hỏi là quản lí thành viên thì nên dùng plugin nào tốt và trực quan ạ ! ( hạn chế chức năng mỗi thanh viên và đăng kí thành viên bằng g mail ạ )
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho e hỏi là quản lí thành viên thì nên dùng plugin nào tốt và trực quan ạ ! ( hạn chế chức năng mỗi thanh viên và đăng kí thành viên bằng g mail ạ )
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/558281644872731/