Mọi người cho e hỏi cách xử lý khi link mình insert trên WP ko dẫn đến trang cần đến mà lại quay về trang mình đang edit ạ

Câu hỏi:
Mọi người cho e hỏi cách xử lý khi link mình insert trên WP ko dẫn đến trang cần đến mà lại quay về trang mình đang edit ạ? (Mình viết blog bằng WP)
Nguồn: Redirecting...