Mọi người ai có bản WooCommerce Combo Offers PRO không ạ? Bản free không được chọn số lượng từng sản phẩm lẻ ức chế quá. 😖😖

Mọi người ai có bản WooCommerce Combo Offers PRO không ạ? Bản free không được chọn số lượng từng sản phẩm lẻ ức chế quá. 😖😖
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ai có bản WooCommerce Combo Offers PRO không ạ?
Bản free không được chọn số lượng từng sản phẩm lẻ ức chế quá. :confounded::confounded:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/742835016417392/