Mỗi ngày chia sẻ một đoạn code nhỏ theo phong trào của AD Tiến Cọp. Anh em tham khảo code dịch theme này nhé. Trường hợp này áp dụng cho một vài từ mình thấy hiệu quả vô cùng nhé anh em.

Câu hỏi từ Group FB:
Mỗi ngày chia sẻ một đoạn code nhỏ theo phong trào của AD Tiến Cọp. Anh em tham khảo code dịch theme này nhé.
Trường hợp này áp dụng cho một vài từ mình thấy hiệu quả vô cùng nhé anh em.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/814353435932216/