Mọi ng cho mình hỏi. Làm thế nào để biết được 1 sản phẩm đã được mua hay chưa tại Woocommerce vậy ạ !

Mọi ng cho mình hỏi. Làm thế nào để biết được 1 sản phẩm đã được mua hay chưa tại Woocommerce vậy ạ !
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi ng cho mình hỏi. Làm thế nào để biết được 1 sản phẩm đã được mua hay chưa tại Woocommerce vậy ạ !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793920131308880/