Mọi ng cho e hỏi tại sao e build xong 1 giao diện rồi nhưng khi sử dụng màn hình cỡ khác nó lại sai toé loe vậy ạ, em xài theme divi

Mọi ng cho e hỏi tại sao e build xong 1 giao diện rồi nhưng khi sử dụng màn hình cỡ khác nó lại sai toé loe vậy ạ, em xài theme divi
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi ng cho e hỏi tại sao e build xong 1 giao diện rồi nhưng khi sử dụng màn hình cỡ khác nó lại sai toé loe vậy ạ, em xài theme divi
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/584525748914987/