Mobile Contact Bar

Mobile Contact Bar is a compact and highly customizable plugin, which allows your visitors to contact you directly via mobile phones, or access your site’s pages instantly.

The settings page is available under the Settings → Mobile Contact Bar menu in the WordPress dashboard.

3 Likes

Thanks ádmin :grinning:

oh cảm ơn bác ạ, vừa lúc đang tìm :smiley:

Không có demo à admin ơi

Cần lắm 1 bạn cài đặt và demo cho các bạn khác xem :kissing_heart:

1 Like

Đọc qua feature thì nó ko có tracking lượt bấm. Nhưng ksao, cảm ơn COP đã share kinh nghiệm :smiley:


1 Like

Đẹp quá bạn ơi :kissing_heart:

Qúa đẹp thanks ad

Ad cho hỏi trên mạng có mấy bài sử dụng html và css thì sao không tận dụng cho nhẹ. Ưu điểm giữa 2 cái này là như thế nào ạ?