Mn có cách nào fix lỗi cứ đăng link lên facebook cũng đều hiển thị ảnh là logo web chứ không hiển thị ảnh đại diên như này không ạ

Mn có cách nào fix lỗi cứ đăng link lên facebook cũng đều hiển thị ảnh là logo web chứ không hiển thị ảnh đại diên như này không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mn có cách nào fix lỗi cứ đăng link lên facebook cũng đều hiển thị ảnh là logo web chứ không hiển thị ảnh đại diên như này không ạ

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/742370239797203/