Mn cho mình hỏi là weglot có thể sửa đổi được url từ tiếng việt sang tiếng anh k ạ

Câu hỏi:
Mn cho mình hỏi là weglot có thể sửa đổi được url từ tiếng việt sang tiếng anh k ạ.
Nguồn: Redirecting...