Mn cho em hỏi với. Nếu em up 1 file db lên phpAdmin. Sau đó em up 1 file khác lên thì các dữ liệu ở file cũ có dc bổ sung thêm ko ạ.

Mn cho em hỏi với. Nếu em up 1 file db lên phpAdmin. Sau đó em up 1 file khác lên thì các dữ liệu ở file cũ có dc bổ sung thêm ko ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho em hỏi với. Nếu em up 1 file db lên phpAdmin. Sau đó em up 1 file khác lên thì các dữ liệu ở file cũ có dc bổ sung thêm ko ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/595311824503046/