Mn cho em hỏi không biết có plugin nào về newsletter khi mà người dùng click vào website newsletter sẽ hiện lên không ạ? Em cám ơn ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho em hỏi không biết có plugin nào về newsletter khi mà người dùng click vào website newsletter sẽ hiện lên không ạ? Em cám ơn ạ
Nguồn: Redirecting...