Mn cho em hỏi, có cách nào để tự động thêm thẻ br khi xuống dòng trong soạn thảo bài viết của wordpress k ạ? Em dùng theme madara ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho em hỏi, có cách nào để tự động thêm thẻ br khi xuống dòng trong soạn thảo bài viết của wordpress k ạ? Em dùng theme madara ạ
Nguồn: Redirecting...