Mn cho em hỏi chút : ảnh có link này b-f29-zpg.zdn.vn là được lưu ở đâu ạ ?

Mn cho em hỏi chút : ảnh có link này b-f29-zpg.zdn.vn là được lưu ở đâu ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho em hỏi chút : ảnh có link này b-f29-zpg.zdn.vn là được lưu ở đâu ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/587784721922423/