Mn cho e hỏi trang về sp tài chính thì có theme nào nhẹ và tối ưu Seo không ạ? E cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho e hỏi trang về sp tài chính thì có theme nào nhẹ và tối ưu Seo không ạ? E cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/800701930630700/