Mn cho e hỏi, làm sao tắt chức năng chỉnh sửa và xoá bình luận của người khác được vậy ạ.

Mn cho e hỏi, làm sao tắt chức năng chỉnh sửa và xoá bình luận của người khác được vậy ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho e hỏi, làm sao tắt chức năng chỉnh sửa và xoá bình luận của người khác được vậy ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/815760069124886/