Mn cho e hỏi, làm sao để tạo một trang đăng truyện riêng cho theme madara được vậy ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho e hỏi, làm sao để tạo một trang đăng truyện riêng cho theme madara được vậy ạ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Mn cho e hỏi, làm sao để tạo một trang đăng truyện riêng cho theme madara được vậy ạ