mn cho e hỏi e có 1 subdomain để trong domain chính có subfolder trong đó. giờ e tạo 1 page url giống như thế, e muốn nó chuyển sang url của page chứ k phải của subdomain thì làm ntn ạ

Câu hỏi từ Group FB:
mn cho e hỏi e có 1 subdomain để trong domain chính có subfolder trong đó. giờ e tạo 1 page url giống như thế, e muốn nó chuyển sang url của page chứ k phải của subdomain thì làm ntn ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | mn cho e hỏi e có 1 subdomain để trong domain chính có subfolder trong đó