Mình muốn xóa toàn bộ index của site khỏi google và bắt google index lại từ đầu thì làm ntn nhỉ, site mình chuyển nội dung nên muốn nó index lại cho chuẩn, ai biết giúp mình với ạ thanks !

Mình muốn xóa toàn bộ index của site khỏi google và bắt google index lại từ đầu thì làm ntn nhỉ, site mình chuyển nội dung nên muốn nó index lại cho chuẩn, ai biết giúp mình với ạ thanks !
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn xóa toàn bộ index của site khỏi google và bắt google index lại từ đầu thì làm ntn nhỉ, site mình chuyển nội dung nên muốn nó index lại cho chuẩn, ai biết giúp mình với ạ thanks !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/548784922489070/