Mình muốn triển khai phần hỗ trợ trên site cụ thể như sau: khi khách hàng gửi mail thì tự động tạo ticket, sau đó gửi email báo cho người xử lý. Bác nào biết plusgin nào đáp ứng đc thì chỉ giúp em với. Many tks all

Mình muốn triển khai phần hỗ trợ trên site cụ thể như sau: khi khách hàng gửi mail thì tự động tạo ticket, sau đó gửi email báo cho người xử lý. Bác nào biết plusgin nào đáp ứng đc thì chỉ giúp em với. Many tks all
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn triển khai phần hỗ trợ trên site cụ thể như sau: khi khách hàng gửi mail thì tự động tạo ticket, sau đó gửi email báo cho người xử lý. Bác nào biết plusgin nào đáp ứng đc thì chỉ giúp em với. Many tks all
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/677020386332189/