Mình muốn thay đổi các từ bậy bạ ( như dm, vl ... ) thành *** trên toàn bộ trang web thì phải làm sao ạ?

Mình muốn thay đổi các từ bậy bạ ( như dm, vl ... ) thành *** trên toàn bộ trang web thì phải làm sao ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn thay đổi các từ bậy bạ ( như dm, vl … ) thành *** trên toàn bộ trang web thì phải làm sao ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/634964373871124/