Mình muốn mua theme bệnh viện

Câu hỏi:
Mình muốn mua themes trang wed bệnh viện có hoá đơn đỏ. Cần luôn người thiết kế lại trên wordpress ai giúp được pm nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1207302909970598/