Mình muốn làm blog để đăng tải truyện, viết báo cần người thiết kế giúp ạ :(

Mình muốn làm blog để đăng tải truyện, viết báo cần người thiết kế giúp ạ :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn làm blog để đăng tải truyện, viết báo cần người thiết kế giúp ạ :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/640211156679779/