Mình muốn code một web bán hàng thời trang nhiều danh mục sp quần áo túi sách giầy dép...web nhẹ có đủ chức năng. Hiệu ứng bắt mắt thu phóng hình ảnh khi rê chuột vào sp...load nhanh giao diện trực quan thoáng mắt.. Bạn nào làm báo giá nhé

Mình muốn code một web bán hàng thời trang nhiều danh mục sp quần áo túi sách giầy dép...web nhẹ có đủ chức năng. Hiệu ứng bắt mắt thu phóng hình ảnh khi rê chuột vào sp...load nhanh giao diện trực quan thoáng mắt.. Bạn nào làm báo giá nhé
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn code một web bán hàng thời trang nhiều danh mục sp quần áo túi sách giầy dép…web nhẹ có đủ chức năng. Hiệu ứng bắt mắt thu phóng hình ảnh khi rê chuột vào sp…load nhanh giao diện trực quan thoáng mắt… Bạn nào làm báo giá nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/728679957832898/