Mình mới tập sử dụng WP, mình muốn đưa chuyên mục các bài viết vào Widget, nhưng chưa biết cách. Nhờ các Pro hướng dẫn ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình mới tập sử dụng WP,
mình muốn đưa chuyên mục các bài viết vào Widget, nhưng chưa biết cách. Nhờ các Pro hướng dẫn ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Mình mới tập sử dụng WP,