Mình mới làm web wordpress, hầu thư thiết kế bằng elementor và dùng plugin, xài host pa 59k/tháng. Web load chậm tầm 15-30s mới xong web. Bạn nào biết tư vấn hoặc tư vấn trả phí thì inbox giúp mình với ạ.

Mình mới làm web wordpress, hầu thư thiết kế bằng elementor và dùng plugin, xài host pa 59k/tháng. Web load chậm tầm 15-30s mới xong web. Bạn nào biết tư vấn hoặc tư vấn trả phí thì inbox giúp mình với ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình mới làm web wordpress, hầu thư thiết kế bằng elementor và dùng plugin, xài host pa 59k/tháng. Web load chậm tầm 15-30s mới xong web. Bạn nào biết tư vấn hoặc tư vấn trả phí thì inbox giúp mình với ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/603907226976839/