Mình mới bán site, những mình vẫn còn host mọi người cho mình hỏi mình muốn xóa hết dữ liệu domain cũ đi kiểu gì ( Làm cho host sạch sẽ như lúc mới mua ) thì làm thế nào ạ??

Câu hỏi từ Group FB:
Mình mới bán site, những mình vẫn còn host mọi người cho mình hỏi mình muốn xóa hết dữ liệu domain cũ đi kiểu gì ( Làm cho host sạch sẽ như lúc mới mua ) thì làm thế nào ạ??
Nguồn: Redirecting...