Mình hiện có 1 cái web bán hàng đang hoạt động cần sửa lại giao diện và một số nội dung. Bạn nào ở Hà Nội nhận làm thì ib mình nhé! Mình cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình hiện có 1 cái web bán hàng đang hoạt động cần sửa lại giao diện và một số nội dung. Bạn nào ở Hà Nội nhận làm thì ib mình nhé! Mình cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/541136739920555/