Mình dùng plugin Protect admin để thay đổi đường dẫn wp-admin. Sau khi update wordpress 5.62 lên thì ko vào được trang quản trị nữa. Hướng dẫn mình khắc phục với.

Mình dùng plugin Protect admin để thay đổi đường dẫn wp-admin. Sau khi update wordpress 5.62 lên thì ko vào được trang quản trị nữa. Hướng dẫn mình khắc phục với.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình dùng plugin Protect admin để thay đổi đường dẫn wp-admin. Sau khi update wordpress 5.62 lên thì ko vào được trang quản trị nữa. Hướng dẫn mình khắc phục với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/734642037236690/